Vår pedagogik 2018-11-08T17:08:59+00:00

Vår pedagogik

FORMAs pusselbitar

Vårt arbetssätt är uppdelat i sex pusselbitar. Vårt mål är att erbjuda en pedagogisk omsorg som stimulerar alla barns utveckling och fortsatta lust att lära.

Reggio Emilia

FORMAs pedagogik är inspirerad av Reggio Emilias filosofi som har sin utgångspunkt i Italien. Filosofin växte fram på 1960-talet i den norditalienska staden Reggio nell’ Emilia. Deras pedagogiska arbetssätt har spridit sig och används idag på flera håll i Sverige och andra delar av världen. Reggio Emilia är sedan start en filosofi som tar ställning för demokrati, lokal utveckling och barn som kompetenta och viktiga medborgare.  Det handlar om barnsyn och syn på lärande och demokrati snarare än en pedagogisk metodik.

Ett förhållningssätt till kunskap

Reggio Emilia är ett förhållningssätt till kunskap och lärande. De ord som sammanfattar verksamheten bäst är utforskande och delaktighet, då synsättet är att barnen har en inneboende drivkraft att utforska världen. Barn måste få vara delaktiga i sina läroprocesser med alla sina sinnen och själva få ställa de frågor och konstruera de problem som de vill undersöka. De måste få göra detta tillsammans med andra barn och med hela sin omgivning.

Lustfyllt och meningsfullt lärande

Reggio Emilias filosofi är att barnens lust att lära bygger på att barnens intressen och åsikter ska påverka verksamheten. Barnen utvecklar självständighet och trygghet genom att på egen hand kunna utforska omvärlden med hjälp av andra och oliktänkande. Det är dessutom viktigt att se potential i varje barn istället för deras brister.