Vår pedagogik 2018-05-03T16:20:06+00:00

Vår pedagogik

FORMAs pusselbitar

Vårt arbetssätt är uppdelat i sex pusselbitar. Vårt mål är att erbjuda en pedagogisk omsorg som stimulerar alla barns utveckling och fortsatta lust att lära.

Reggio Emilia

FORMAs pedagogik är inspirerad av Reggio Emilias filosofi som har sin utgångspunkt i Italien. Filosofin växte fram på 1960-talet i den norditalienska staden Reggio nell ́ Emilia. Deras pedagogiska arbetssätt har spridit sig och används idag på flera håll i Sverige och andra dela av världen. Reggio Emilia är sedan start en filosofi som tar ställning för demokrati, lokal utveckling och barn som kompetenta och viktiga medborgare.  Det handlar om barnsyn och syn på lärande och demokrati snarare än en pedagogisk metodik.

Ett förhållningssätt till kunskap

Reggio Emilia bygger på att det inte är pedagogik utan ett förhållningssätt till kunskap. Barnen ska förhålla sig till kunskap, lärande och inställning till livet. Det gäller även att förhålla sig till mötet med nya människor. Barn måste få lära sig genom att använda alla sina sinnen utifrån ett forskande förhållningssätt. Enligt Reggio Emilia ska barnen själva få ställa de frågor samt konstruera de problem som de vill undersöka. De måste få göra detta tillsammans med andra barn och med hela sin omgivning.

Lustfyllt och meningsfullt lärande

Enligt Reggio Emilia är det viktigt att barnen få vara delaktiga i sina läroprocesser för att kunna utvecklas. Barnen ska utvecklas genom att på egen hand kunna utforska omvärlden. Det är dessutom viktigt att se potential i varje barn istället för deras brister. Likaså att kunna se barns olikheter som ett värde eftersom barn lär sig av varandra.