Reggio Emilia 2017-12-18T09:59:44+00:00

REGGIO EMILIA

FORMAs pedagogik är inspirerad av Reggio Emilias filosofi som har sin utgångspunkt i Italien. Filosofin växte fram på 1960-talet i den norditalienska staden Reggio nell ́ Emilia. Deras pedagogiska arbetssätt har spridit sig och används idag på flera håll i Sverige. Reggio Emilia är sedan start en filosofi som tar ställning för demokrati, lokal utveckling och barn som kompetenta och viktiga medborgare.  Det handlar om barnsyn och syn på lärande och demokrati snarare än en pedagogisk metodik.

ETT FÖRHÅLLNINGSSÄTT TILL KUNSKAP

Reggio Emilia bygger på att det inte är pedagogik utan ett förhållningssätt till kunskap. Barnen ska förhålla sig till kunskap, lärande och inställning till livet. Det gäller även att förhålla sig till mötet med nya människor. Barn måste få lära sig genom att använda alla sina sinnen utifrån ett forskande förhållningssätt. Enligt Reggio Emilia ska barnen själva få ställa de frågor samt konstruera de problem som de vill undersöka. De måste få göra detta tillsammans med andra barn och med hela sin omgivning. Med omgivning menas både material, rum, pedagoger som lyssnar och utmanar barnen samt föräldrar som får vara delaktiga. Barn måste få tillgång till oändligt många olika sätt att uttrycka sig på. Inom Reggio Emilia talar man om ”de hundra språken”.

MILJÖN SKA INBJUDA TILL LEK

Miljön ska uppmuntra och inspirera barnen till fortsatta lust att lära. Genom att skapa en miljö som är stimulerande, åldersanpassa och inspirerande ska barnen på egen hand kunna utforska och påverka sin vardag. Reggio Emilia menar att miljön ska inbjuda till lek och material ska finnas tillgängliga för barnen för att skapa nyfikenhet och lust att lära. Det ska underlätta och skapa goda förutsättningar för barns personliga utveckling och lärande.

LUSTFYLLT OCH MENINGSFULLT LÄRANDE

Enligt Reggio Emilia är det viktigt att barnen få vara delaktiga i sina läroprocesser för att kunna utvecklas. Barnen ska utvecklas genom att på egen hand kunna utforska omvärlden. Det är dessutom viktigt att se potential i varje barn istället för deras brister. Likaså att kunna se barns olikheter som ett värde eftersom barn lär sig av varandra. Det är viktigt att barnens intresse och lek ligger som grund för ett projekt. Genom att sedan kunna dokumentera barnens lek, kommunikation, konfliktlösning, skapande och konstruktioner blir man som pedagog mer lyhörd och respektfull för de kunskaper och kreativitet som barnen har menar Reggio Emilia.

Reggio Emilia

Om oss

FORMA är en pedagogisk omsorg som erbjuder små barngrupper i hemmiljö, en trygg omsorg som stimulerar varje barns utveckling och fortsatta lust att lära.
Vi har hög ambition att ta tillvara på mångfald och att ge barn förutsättningar för grundläggande respekt och aktning för varje människa oavsett bakgrund.

Kontakt

FORMA UTBILDNING

BOX 3135
350 43 Växjö

Tel: 0767766672
Mail: info@formautbildning.se