Pedagogisk omsorg 2017-11-29T10:19:10+00:00

Pedagogisk omsorg

Pedagogisk omsorg är ett nytt begrepp som finns i skollagen och är ett alternativ till förskola och dagis som det tidigare kallades. FORMA erbjuder en personlig och utvecklande verksamhet för barn mellan 1–5 år. Små barn kan bara knyta an till ett visst antal människor när de är små vilket är fördelen med pedagogisk omsorg i relation till förskola. Vår värdegrund innebär att vi tar hänsyn till barns olika förutsättningar och behov. Vi erbjuder en trygg pedagogisk omsorg som stimulerar varje barns utveckling och fortsatta lust att lära.

FÖRDELAR MED FORMAS BARNOMSORG

  • Mindre grupper
  • Utveckling i hemmiljö
  • Näringsrik hemlagad mat
  • En vuxen som är huvudansvarig
  • Inspirerat av Reggio Emilias Filosofi

MINDRE GRUPPER

Barngruppernas sammansättning och storlek varierar beroende på barnens olika behov. Vi tycker att det är viktigt med mindre grupper i varje pedagogisk omsorg för att barnen ska kunna lära känna varandra och därmed kunna leka tillsammans och lära varandra. Mindre grupper bidrar till individuell anpassning då varje barn får mer enskild tid och större uppmärksamhet. Hos oss har varje pedagogisk omsorg hög ambition att kunna ge barn förutsättningar för grundläggande respekt och uppskattning för varje människa oavsett bakgrund eller olikhet.

UTVECKLING I HEMMILJÖ

Vi erbjuder pedagogisk omsorg i Växjö, Kalmar och Uppvidinge där barnen får vistas och utforska i en trygg hemmiljö. Det är en omsorg som stimulerar varje barns utveckling och fortsatta lust att lära. Vi strävar efter att ge barn förutsättningar till förståelse för varandra och vår gemensamma miljö. Pedagogisk omsorg bidrar till en stabil och stimulerande miljö där varje barn får utvecklas i sin egen takt.

NÄRINGSRIK HEMLAGAD MAT

Mat som innehåller rätt näring är viktigt för barns växande och lärande. Därför har vi en kökschef som kontinuerligt hjälper varje dagbarnvårdare med rådgivning. Kökschefen ger menyförslag och stöttar varje pedagogisk omsorg inom olika kostfrågor för att barnen ska få all näring de behöver. Vi serverar hemlagad näringsrik mat med hjälp av de matkassar som vi veckovis levererar. Vi vill att varje barn ska få den näring som behövs för att kunna utvecklas under sin tid hos oss. 

EN VUXEN SOM ÄR HUVUDANSVARIG

Genom att ha en dagbarnvårdare i varje pedagogisk omsorg kan personen lära känna barnen och förstå deras förutsättningar och behov. Det är också lättare att följa barnens lek och utveckling genom dokumentation och reflektion. Barnen vågar ta för sig mer och utforska sin omvärld utan att känna en osäkerhet i nya stora miljöer. Det finns en vuxen som är huvudansvarig för barnets personliga utveckling och lärande i varje pedagogisk omsorg. Våra dagbarnvårdare får löpande kompetensutveckling och pedagogisk handledning. Vår pedagogchef och pedagogsamordnare finns till hands och stöttar dagbarnvårdarna, barnen och verksamheten kontinuerligt. FORMAs pedagogchef är examinerad och behörig grundskolelärare och vår pedagogsamordnare examinerad och behörig förskolelärare. 

INSPIRERAT AV REGGIO EMILIAS FILOSOFI

FORMAs erbjuder en pedagogisk omsorg som är inspirerad av Reggio Emilia vilket är en filosofi som tar ställning för demokrati, lokal utveckling och barn som kompetenta och viktiga medborgare. Enligt filosofin är det viktigt att lek och intresse ligger till grund för varje projekt som barnen är inblandade i. Genom att sedan kunna dokumentera barnens lek, kommunikation, konfliktlösning, skapande och konstruktioner kan en dagbarnvårdare blir mer lyhörd och respektfull för de förmågor barnet besitter. Vårt mål är att skapa en trygg pedagogisk omsorg där alla barn är välkomna oavsett bakgrund och behov.

SAKNAR DU PEDAGOGISK OMSORG I DITT OMRÅDE?

Tveka inte att kontakta oss om du har några frågor eller funderingar om FORMA eller pedagogisk omsorg. Oavsett om vi för närvarande erbjuder dagbarnvårdare i närheten av Växjö, Kalmar och Uppvidinge vi vill gärna veta om det finns behov och efterfrågan av en pedagogisk omsorg på andra områden. Välkommen att kontakta oss.

Pedagogisk omsorg

Om oss

FORMA är en pedagogisk omsorg som erbjuder små barngrupper i hemmiljö, en trygg omsorg som stimulerar varje barns utveckling och fortsatta lust att lära.
Vi har hög ambition att ta tillvara på mångfald och att ge barn förutsättningar för grundläggande respekt och aktning för varje människa oavsett bakgrund.

Kontakt

FORMA UTBILDNING

BOX 3135
350 43 Växjö

Tel: 0767766672
Mail: info@formautbildning.se