Pedagogisk omsorg 2018-11-08T16:45:03+00:00

Pedagogisk omsorg

Pedagogisk omsorg är ett begrepp som finns i skollagen och är ett alternativ till förskola och dagis som det tidigare kallades. Omsorgsformen har funnits länge under begreppet Dagmamma. Skolverket ger riktlinjer för hur pedagogisk omsorg ska bedrivas och förskolans läroplan är vägledande.

Vi erbjuder en trygg pedagogisk omsorg som stimulerar varje barns utveckling och fortsatta lust att lära. Vår engagerade personal ser varje barn som unikt och kan tack vare små grupper ta hänsyn till barnens olika förutsättningar och behov. FORMA är ett komplement till förskolan där vårdnadshavare inte behöver välja mellan pedagogik eller god omsorg, hos oss får ditt barn båda delar tillsammans i en helhet.

Pedagogisk omsorg
Pedagogisk omsorg

Fördelar med FORMAs barnomsorg

Små barngrupper

I små barngrupper blir alla barn sedda och uppmärksammade. Verksamheten kan enkelt anpassas, vilket leder till att barnen får möjlighet att utvecklas efter sina egna förutsättningar. I en liten barngrupp känner alla varandra vilket bidrar till ökad trygghet.

Utveckling i hemmiljö

Att få vistas och utforska i en trygg hemmiljö bidrar till god utveckling för barnet. Vi strävar efter att ge barn förutsättningar till förståelse för varandra och vår gemensamma miljö. Pedagogisk omsorg bidrar till en stabil och stimulerande miljö där varje barn får utvecklas i sin egen takt.

Näringsrik hemlagad mat

Mat är en viktig del av dagen, både som upplevelse och för att orka med. Varje dagbarnvårdare serverar hemlagad och näringsrik mat fördelat under dagen på frukost, lunch och mellanmål. Utöver måltider erbjuds frukt varje dag.

En vuxen som är huvudansvarig

Genom att ha en vuxen som huvudansvarig kan den personen lära känna barnen och förstå deras förutsättningar och behov. Det är också lättare att följa barnens lek och utveckling genom dokumentation och reflektion. Det skapar även trygghet för både barn och vårdnadshavare. Pedagogisk omsorg är ett mer personligt val av barnomsorg.

Inspirerat av Reggio Emilias filosofi

FORMA erbjuder en pedagogisk omsorg som är inspirerad av Reggio Emilia vilket är en filosofi som ser barn som kompetenta och viktiga medborgare. Enligt filosofin är det barnen som äger kunskapen och den vuxne är medutforskande. I vår verksamhet är det barnens intressen som styr riktningen på de projektarbete som pågår i barngrupperna. Det gör att verksamheten kan se olika ut hos dagbarnvårdarna. Hundraspråkligheten är också central i filosofin och betyder att barn ska ges olika sätt att uttrycka sig på. Inom hundraspråkligheten är leken central men även musik, dans, skapande m.m. ska uppmuntras och erbjudas.