OM OSS 2018-11-08T16:39:16+00:00

Om oss

Vår verksamhetsidé är att i hemmiljö och små barngrupper erbjuda trygg, integrerande och likvärdig pedagogisk verksamhet som stimulerar alla barns utveckling och fortsatta lust att lära. Genom att anställa personal med rätt utbildning eller erfarenhet säkerställer vi att verksamheten har god kvalité. Kompetensutveckling och handledning är även centrala delar för kvalitén hos oss.

Värdegrund

Vår värdegrund innebär att vi tar hänsyn till barnens olika förutsättningar och behov. Vi utgår från vad som skapar välbefinnande, trygghet och utveckling hos varje barn. Hos oss går lek, skoj och lärande hand i hand. Ordet ”FORMA” står för att vi i alla situationer och möten är medvetna om potentialen och ansvaret av att forma oss själva, vår verksamhet och de som vi kommer i kontakt med.

Kösystem

FORMA följer varje kommuns kommunala kösystem. Du ansöker via kommunens hemsida eller direkt till oss på blankett. Syskonförtur tillämpas i mån av plats. Vi går också efter närhetsprincipen, dvs att plats erbjuds i första hand till de i närområdet.

Vår vision

FORMAs övergripande vision är: ”Trygga barn och nöjda vårdnadshavare”.

Öppettider

Vi följer kommunens ramar för öppettider, dvs 06:30-18:30.

Föräldraavgifter

Vi följer kommunens bestämmelser kring avgifter och maxtaxa.