OM OSS 2017-11-29T10:24:35+00:00

Om oss

FORMA är en pedagogisk omsorg som erbjuder små barngrupper i hemmiljö, en trygg omsorg som stimulerar varje barns utveckling och fortsatta lust att lära. Vi har hög ambition att ta tillvara på mångfald och att ge barn förutsättningar för grundläggande respekt och aktning för varje människa oavsett bakgrund. Små barn kan bara knyta an till ett visst antal människor när de är små vilket är fördel med pedagogisk omsorg. Vi strävar efter att ge varje barn förutsättningar till förståelse för varandra och vår gemensamma miljö.

VÄRDEGRUND

Vår värdegrund innebär att vi tar hänsyn till barnens olika förutsättningar och behov. Vi utgår från vad som skapar välbefinnande, trygghet och utveckling hos varje barn. Hos oss går lek, skoj och lärande hand i hand. Ordet ”FORMA”står för att vi i alla situationer och möten är medvetna om potentialen och ansvaret av att forma oss själva, vår verksamhet och de som vi kommer i kontakt med. 

INTAGNINGSPRINCIPER

FORMAs intagningsprinciper följer varje kommuns kommunala kösystem. Syskonförtur godkänns för syskon till barn som redan är placerade i vår pedagogiska omsorg inom kommunen.

VÅR VISION

FORMAs övergripande vision är: ” Trygga barn och nöjda vårdnadshavare”.

FÖRDELAR MED FORMAS BARNOMSORG

  • Mindre grupper
  • Utveckling i hemmiljö
  • Hemlagad mat
  • EN vuxen som är ansvarig
  • Inspirerat av Reggio Emilias filosofi

ÖPPETHÅLLANDE

Vår pedagogisk omsorg anpassar sina öppettider till vårdnadshavarens behov. Som regel har vi samma öppettider som kommunens egen omsorg.

FÖRÄLDRAAVGIFTER

Som enskild huvudman har FORMA under maxtaxan en avgift på 650kr. Ingen avgift tas ut extra av vårdnadshavarna.

BARNGRUPPENS SAMMANSÄTTNING & STORLEK

Barngruppernas sammansättning och storlek varierar utifrån barnens behov och gruppens sammansättning. Vi väger in följande:

  • De enskilda barnens behov, ålder och vistelsetid
  • Inne- och utemiljön i dagbarnvårdarens hem och närmiljö
  • Dagbarnvårdarens kompetens och erfarenhet
  • Barnets hemadress, närhet och syskon i vår pedagogiska omsorg

KONTAKT MED ANDRA BARN OCH VUXNA

FORMA är en pedagogisk omsorg som arbetar i nätverk. Nätverket består av 4 till 6 dagbarnvårdare i samma geografiska område. Barn och dagbarnvårdare inom nätverket träffas veckovis och leker, utbyter erfarenheter och diskuterar dagliga utmaningar. Barnen lär på så sätt känna dagbarnvårdarna i området och de övriga barnen. Vid kortare eller längre tids frånvaro hos en dagbarnvårdare hjälps de övriga dagbarnvårdarna i nätverket åt.

Om oss

FORMA är en pedagogisk omsorg som erbjuder små barngrupper i hemmiljö, en trygg omsorg som stimulerar varje barns utveckling och fortsatta lust att lära.
Vi har hög ambition att ta tillvara på mångfald och att ge barn förutsättningar för grundläggande respekt och aktning för varje människa oavsett bakgrund.

Kontakt

FORMA UTBILDNING

BOX 3135
350 43 Växjö

Tel: 0767766672
Mail: info@formautbildning.se