Klagomålshantering 2018-11-08T16:51:04+00:00

Rutiner för klagomålshantering

Enligt skollagen 4 kap. 8§ ska huvudmannen ha skriftliga rutiner för att kunna ta emot och utreda klagomål inom barnomsorgen. Klagomål, synpunkter och förbättringsförslag är ett viktigt sätt för oss att utveckla vår verksamhet samt bibehålla och öka säkerheten.

Ett klagomål är något som inte motsvarar dina förväntningar eller som ni är missnöjda med i ert barns barnomsorg.

Vi vill uppmuntra dig till att i första hand tar upp klagomålet med din dagbarnvårdare. Om du efter det fortfarande inte är nöjd tar du kontakt med pedagogchef Nilla Bengtsson.

Vår rutin är att ni inom tio arbetsdagar ska du få svar på ert klagomål. Om klagomålet är av den karaktären eller att vi av någon anledning behöver mer än tio arbetsdagar hör vi av oss.

Alla klagomål utreds, följs upp och dokumenteras.