Laddar...
Hem 2017-11-30T09:53:35+00:00

FORMA UTBILDNING

VI SER TILL VARJE BARNS FÖRUTSÄTTNINGAR OCH BEHOV

Söker du ett tryggt alternativ till förskola som erbjuder en stimulerande och utvecklande miljö? Pedagogisk omsorg, tidigare kallat familjedaghem, är ett nytt begrepp som finns i skollagen och är ett alternativ till förskola och dagis. FORMA är en pedagogisk omsorg som erbjuder små barngrupper i hemmiljö, en trygg omsorg som stimulerar varje barns utveckling och fortsatta lust att lära. Det är av stor betydelse att dagbarnvårdarna ges möjlighet till att utveckla god pedagogik i sina verksamheter. Vi erbjuder kontinuerliga handledningsträffar och dagbarnvårdarna ges även möjlighet till kompetensutveckling under sin tid hos oss. FORMA står för att vi i alla situationer och möten är medvetna om potentialen och ansvaret av att forma oss själva, vår verksamhet och de som vi kommer i kontakt med. Söker du ett tryggt alternativ till förskola och dagis eller vill driva en egen verksamhet som dagbarnvårdare?

Varmt välkommen att kontakta oss på FORMA UTBILDNING.

Mindre grupper

Mindre grupper bidrar till individuell anpassning eftersom varje barn får mer enskild tid. Barngruppernas sammansättning och storlek varierar beroende på barnens olika behov.

Utveckling i Hemmiljö

Vi erbjuder ett tryggt alternativ till dagis och förskola där barnen får vistas och utforska i en trygg hemmiljö. En pedagogisk omsorg som stimulerar varje barns utveckling och fortsatta lust att lära.

Hemlagad mat

Mat som innehåller rätt näring är en viktigt förutsättning för barnens utveckling och lärande. Vår kökschef ger menyförslag och stöttar varje dagbarnvårdare inom olika kostfrågor.

En vuxen huvudansvarig

Små barn kan bara knyta an till ett visst antal människor när de är små vilket är fördelen med pedagogisk omsorg i relation till förskola. Genom att en dagbarnvårdare har ansvar över en och samma barngrupp, kan den dagbarnvårdaren lära känna barnen och förstår deras förutsättningar och behov. Det är också lättare att följa barnens lek och utveckling genom dokumentation och reflektion.

Reggio Emilias filosofi

FORMAs erbjuder en pedagogisk omsorg som är inspirerad av Reggio Emilia vilket är en filosofi som tar ställning för demokrati, lokal utveckling och barn som kompetenta och viktiga medborgare. Vårt mål är att skapa en trygg pedagogisk omsorg där alla barn är välkomna oavsett förutsättningar och behov.

Om oss

FORMA är en pedagogisk omsorg som erbjuder små barngrupper i hemmiljö. Ett tryggt alternativ till förskola och dagis som stimulerar varje barns utveckling och fortsatta lust att lära. Vi har hög ambition att ta tillvara på mångfald och att ge barn förutsättningar för grundläggande respekt och aktning för varje människa oavsett bakgrund.

Kontakt

FORMA UTBILDNING

BOX 3135
350 43 Växjö

Tel: 0767766672
Mail: info@formautbildning.se